thảo dược

8 Tháng Chín, 2020

An Xoa – Thảo dược thần kỳ của lá gan.

Cây an xoa còn có tên dân gian khác là cây dó lông, thâu kén lông, thổ kén cái….Tên khoa học: Helicteres hirsuta Lour. Cây an […]