đen tóc

13 Tháng Chín, 2020

Hà thủ Ô đỏ – Tác dụng cho sức khỏe và cách sử dụng.

Hà thủ ô đỏ còn có tên gọi khác là dạ giao đằng, má ỏn, mằn năng ón (Tày), khua lình (Thái), xạ ú sí (Dao). […]